Bakkele | Boekhorst | Bosvelt | Brull | Buijs | Coten, van | Gerrits (Gerts, Gers) | Gevers | Goethart | Graaf, de | Hoorn, van der | Jong, de | Kijzer | Kooten, van | Krook | Lankhorst | Meer, van der | Meijer | Nefkens | Rossum, van | Verdouw (41) | Verheul | Wieringes | Zijl, van